Forside

 

Selskab for Traditionel Hestevognskørsel i Danmark

 

 

Kulturnat i København

Fredag den 12. oktober 2018

 

I anledning af Kulturnatten vil der være et arrangement på Christiansborg Ridebane, hvor der vil ske præsentanion af forskellige vogne. Det vil blive af kortere varighed. Præsentationen står Henrik Koier for.

Hvis du ønsker at deltage, så send en e-mail med en kort beskrivelse af, hvilken vogn og hest (heste) du ønsker at deltage med inden den 5. oktober. 2018

 

Arrangementet vil ske i samarbejde med de kongelige stalde. Det er endnu ikke fastlagt hvor mange vogne der skal deltage.

Efterfølgende er der mulighed for at køre en tur i København.

 

---oOo---

 

November 2018

 

Der vil blive arrangeret en middag på Vallø Slotskro. Foreløbig dato er den 16. november 2018. Af hensyn til planlægningen beder jeg om, at de, der ønsker at deltage tilmelder sig på e-mail eller telefonisk, inden den 6. oktober2018.

Der er tale om en forhåndstilmelding, som ikke er bindende, men som skal bruges til en aftale med restauratøren.

 

Tanken er, at det i fællesskab drøftes, hvilket arrangementer der skal arbejdes for i 2019, herunder muligheden for at være vært ved en Concour de Tradition, som forhåbenligt kan trække deltagere fra udlandet.

 

---oOo---

 

Årsmøde i AIAT

 

Den 11. marts blev der afholdt årsmøde i AIAT. Referat af årsmødet kan læses her.

Selskab for Traditionel Hestevognskørsel i Danmark

 

Vi er et køreselskab tilknyttet International Association for Traditional Carriage Driving (Association Internationale d'Attelage Tradition), AIAT.

 

Referat af orienteringsmøde den 23. februar 2017 findes her.